CS Imaxe para o Diagnóstico e Mediciña Nuclear

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1290 horas no centro educativo e 710 horas en centros de traballo)
Obxectivos
 • A competencia xeral atende a obter rexistros gráficos do corpo humano de tipo morfolóxico e funcional con fins diagnósticos baixo a supervisión correspondente: preparar, manexar e controlar os equipamentos; interpretar e validar os resultados técnicos en condicións de calidade e de seguridade ambiental.
Contidos
 • Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade ou no gabinete de imaxe para o diagnóstico
 • Fundamentos e técnicas de exploración en radioloxía convencional
 • Fundamentos e técnicas de exploración en radioloxía mediante equipamentos de dixitalización de imaxes
 • Anatomía radiolóxica
 • Procesamento e tratamento da imaxe radiolóxica
 • Fundamentos e técnicas de exploración en medicina nuclear
 • Formación e orientación laboral
 • Proxecto integrado
 • Formación en centros de traballo
Este ciclo capacita para:
 • Atención primaria e comunitaria: gabinetes de radioloxía de centros de saúde
 • Centros hospitalarios: servizos de radioloxía convencional (coas súas especialidades), resonancia magnética nuclear, tomografía computadorizada e gammagrafía; outros servizos que utilicen radioloxía diagnóstica e intervencionista (cardioloxía, ciruxía vascular, nefroloxía e uroloxía); servizo de protección radiolóxica e servizos de medicina e ciruxía experimental.
 • Gabinetes radiolóxicos extrahospitalarios: de diagnóstico pola imaxe e de exames preventivos en medicina de empresa.
 • Centros de experimentación animal e delegacións comerciais de productos hospitalarios e farmacéuticos.
 • Para a reserva da praza abonaranse 150€
Máis información