CM Farmacia e Parafarmacia

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo medio
 • 2000 horas (1590 teóricas e 410 prácticas)
Descrición

A competencia xeral de este título consiste en asistir na dispensación e na elaboración de produtos famarcéuticos e afíns, e realizar a venda de produtos parafarmacéuticos, fomentando a promoción da saúde e executando tarefas administrativas e de control de almacén, conforme as especificacións de calidade, seguridade e protección ambiental.

Contidos
 • Anatomofisioloxía e patoloxías básicas
 • Dispensación de producos farmacéuticos
 • Disposición e venda de productos
 • Formulación maxistral
 • Operacións básicas de laboratorio
 • Formación e Orientación Laboral
 • Dispensación de produtos parafarmacéuticos
 • Oficina de farmacia
 • Primeiros auxilios
 • Promoción da saúde
 • Empresa e iniciativa emprendedora
 • Formación en centros de traballo

Exercer a súa actividade en establecementos de venda de produtos farmacéuticos, parafarmacéuticos e, en xeral, productos relacionados coa saúde humana ou animal, así como coa cosmética, a fitoterapia e outros. Do mesmo xeito, pode exercer a súa actividade en pequenos laboratorios de elaboración de produtos famacéuticos e afíns.

As ocupacións e os postos de traballo máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a en farmacia
 • Técnico/a auxiliar de famacia
 • Técnico/a de almacén de medicamentos
 • Técnico/a en famacia hospitalaria
 • Técnico/a en establecementos de parafarmacia
Máis información

Decreto 40/2010, do 4 de marzo