CS Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior

2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

Descrición

A competencia xeral consiste en procesar mostras histolóxicas e citolóxicas, seleccionar e facer a aproximación diagnóstica de citoloxías xinecolóxicas e xerais, e colaborar na realización de necropsias clínicas e forenses, de maneira que sirvan como soporte ao diagnóstico clínico ou médico – legal, organizando e programando o traballo, e cumprindo criterios de calidade do servizo e de optimización de recursos, baixo a supervisión facultativa correspondente.

Contidos
 • Xestión de mostras biolóxicas
 • Técnicas xerais de laboratorio
 • Bioloxía molecular e citoxenética
 • Fisiopatoloxía xeral
 • Formación e orientación laboral
 • Necropsias
 • Procesamento citolóxico e tisular
 • Citoloxía xinecolóxicas
 • Citoloxía xeral
 • Empresa e iniciativa emprendendora
 • Proxecto de anatomía patolóxica e citodiagnóstico
 • Formación en centros de traballo

Exercer a actividade no sector sanitario, en organismos e institucións do ámbito público e en empresas privadas, en atención tanto primaria como especializada, así como en centros de investigación.

As ocupacións e os postos máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a superior en anatomía patolóxica e citoloxía
 • Técnico/a especialista en anatomía patolóxica e citoloxía
 • Citotécnico
 • Axudante de forense
 • Prosector/ora de autopsias clínicas e médico – legais
 • Tanatopractor/a
 • Colaborador/ora e asistente en bioloxía molecular
 • Colaborador/ora e asistente de investigación
Máis información

Decreto 83/2016 do 4 de maio