CS Anatomía Patolóxica e Citodiagnóstico

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior
 • 2000 horas (1290 horas no centro educativo e 710 horas en centros de traballo)
Descrición
 • A competencia xeral consiste en realizar, ao seu nivel, necropsias; procesar biopsias e realizar o estudo citolóxico de mostras clínicas, interpretar e validar os seus resultados técnicos para que sirvan como soporte ao diagnóstico clínico ou médico – legal, organizar e programar o traballo e cumprir os criterios de calidade do servizo e de optimización de recursos, baixo a supervisión correspondente.
Contidos
 • Organización e xestión da área de traballo asignada na unidade ou no gabinete de anatomía patolóxica e citoloxía
 • Necropsias
 • Proceso de tecidos e citopreparación
 • Citoloxía xinecolóxica
 • Fotografía macro e microscópica
 • Citoloxía de segregacións e líquidos
 • Citoloxía de mostras non xinecolóxicas obtidas por punción
 • Formación e orientación laboral
 • Proxecto integrado
 • Formación en centros de traballo
 • Capacita ao alumnado para traballar no sector sanitario, tanto en atención primaria como nos servizos xerais de apoio ao diagnóstico de atención especializada, en institutos anatómicos forenses ou en laboratorios de investigación humana e animal.
 • Para a reserva da praza aboaranse 150€
Máis información