20 Mar 2018
OFERTA EMPREGO. GRADUADO/A EN ENFERMARÍA

Búscase profesional para tarefas de dirección en Residencias de Maiores na comarca de Santiago de Compostela Requírese: – Grao ou Diplomatura en Enfermaría – Valorarase positivamente a experiencia no sector Os/as interesados/as deben enviar o seu CV por correo electrónico a xestion@fesan.org.

13 Feb 2018
ABERTO PRAZO MATRÍCULA FP CURSO 2018-2019

CICLOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL HOMOLOGADOS POR EDUCACIÓN – XUNTA DE GALICIA Reserva a túa praza nos Ciclos da Familia Profesional de Sanidade ou de Servizos Socioculturais e a Comunidade: CICLO MEDIO DE COIDADOS AUXILIARES DE ENFERMARÍA CICLO SUPERIOR DE LABORATORIO CLÍNICO E BIOMÉDICO CICLO SUPERIOR DE ANATOMÍA PATOLÓXICA E CITODIAGNÓSTICO CICLO SUPERIOR DE IMAXE PARA O DIAGNÓSTICO E MEDICIÑA NUCLEAR CICLO SUPERIOR DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL E TURÍSTICA CICLO SUPERIOR DE EDUCACIÓN…

30 Abr 2014
Búscanse Profesionais Docentes para AFD

Búscanse profesionais docentes área Servicios Socioculturais e á Comunidade para todo Galicia. Especialidade Formativa. Xestión de Chamadas de Telasistencia