Búscanse Profesionais Docentes para AFD

Búscanse profesionais docentes área Servicios Socioculturais e á Comunidade para todo Galicia. Especialidade Formativa. Xestión de Chamadas de Telasistencia

Requírese:

TITULACIÓN:

1. Licenciado / Diplomado / Enxeñeiro / Arquitecto / Titulo de Grao correspondente ou títulos equivalentes.

  • FORMACIÓN COMPLEMENTARIA: CAP ou equivalente
  • EXPERIENCIA LABORAL: 2-4 anos de experiencia no ámbito da Teleasistencia.