Cursos

Habilidades comunicativas na relación co cliente

 • Modalidade: Curso a distancia
 • Duración: 65 horas
 • Tipo de curso: Monográfico Administración e Empresas
 • O obxectivo principal deste curso é o de que o alumno desenvolva unha actitude adecuada no trato co cliente, aprendendo os elementos da comunicación que reflexan unha dialéctica positiva e a interpretar a comunicación non verbal e a utilizala.
Modalidade
 • Curso On Line
Duración
 • 65 horas
Modalidade
 • Curso a distancia

Unha vez formalizada a matrícula, o coordinador do curso poñerase en contacto co alumno/a e enviaralle ao seu domicilio o material do curso: programa, cronograma, manual, caderno de exercicios e actividades.

FESAN poñerá a disposición do alumnado un titor de referencia que lle informara sobre calquera incidencia no desenvolvemento do curso e resolverá as dubidas que lle poidan xurdir en canto aos contidos e actividades do mesmo. Neste proceso de ensinanza – aprendizaxe é o propio alumno/a o que marca o ritmo da aprendizaxe, así como as horas diarias adicadas, tendo así o alumno/a unha ampla flexibilidade para acadar a formación.

Diploma
 • Para que o alumno acade a cualificación de “apto” será imprescindible que teña enviado ao coordinador de FESAN os exercicios e actividades do curso, que serán revisadas e avaliadas polo titor.
 • O diploma poderá recollerse nas instalación de FESAN, nun prazo máximo dun mes, ou enviarse ao enderezo indicado polo alumno.
Contacto
 • Datos de contacto co titor:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Teléfono: 981 534020

 • Envío de documentación:

E-mail: tutoriasonline@fesan.org

Enderezo:FESAN R/ Amio, 114. 15707 Santiago de Compostela

Contidos
 • TEMA 1. As habilidades sociais no trato co cliente.
 • TEMA 2. A comunicación telefónica.
 • TEMA 3. Atención ao cliente no punto de venta.
 • TEMA 4. Servicio de calidade ao cliente.
 • TEMA 5. O programa de fidelización do cliente.
 • TEMA 6. Xestión de queixas do cliente.

84,50€

Descontos
 • Formación bonificable gratuíta para traballadores.