• Modalidade: Presencial/Teleformación
  • Duración: 410 horas
  • Tipo de curso: Certificado de profesionalidad (SSCB0211)

  • Modalidade: Presencial/Teleformación
  • Duración: 380 horas
  • Tipo de curso: Certificado de profesionalidade (SSCE0110)

  • Modalidade: Presencial/Teleformación
  • Duración: 450 horas
  • Tipo de curso: Certificado de profesionalidade (SSCS0208)

Formación modular