Datos personales
Cursos nos que te matriculas
Outros datos
Formas de pagamento
O responsable do tratamento é FUNDACIÓN DE ESTUDIOS E ANÁLISES (FESAN), e tratará os datos coa finalidade de xestionar as solicitudes de información recibidas e en base ao consentimento do usuario para o tratamento dos seus datos. Os datos serán usados internamente e sen realizar cesións a terceiros. Os interesados poderán exercitar os seus dereitos respecto de os seus datos e solicitar información adicional sobre a política de protección de datos aplicada pola fundación en info@fesan.org ou consultando a Política de Privacidade do sitio web. Os interesados poderán presentar unha reclamación ante a autoridade de control competente en www.agpd.es no caso de que entendan que se puideron vulnerar os seus dereitos.