CS Laboratorio Clínico e Biomédico

 • Modalidade: Presencial
 • Duración: 2000 horas
 • Tipo de curso: Ciclo superior

2000 horas (1616 teóricas e 384 prácticas)

Descrición

A competencia xeral deste ciclo atende a: Realizar estudos analíticos de mostras biolóxicas, seguindo os protocolos normalizados de traballo, aplicando as normas de calidade, seguridade e ambientais establecidas, e valorando os resultados técnicos, para que sirvan como soporte á prevención, ao diagnóstico, ao control da evolución e ao tratamento da doenza, así como á investigación, seguindo os protocolos establecidos na unidade asistencial.

Contidos
 • Xestión de mostras biolóxicas
 • Técnicas xerais de laboratorio
 • Bioloxía molecular e citoxenética
 • Fisiopatoloxía xeral
 • Formación e orientación laboral
 • Análise bioquímica
 • Técnicas de inmunodiagnóstico
 • Microbioloxía clínica
 • Técnicas de análise hematolóxica
 • Empresa e iniciativa emprendendora
 • Proxecto de laboratorio clínico e biomédico
 • Formación en centros de traballo

Exercer a actividade no sector sanitario, en organismos e institucións do ámbito público e en empresas privadas, na área do laboratorio de análises clínicas, así como no diagnóstico, no tratamento, na xestión e na investigación.

As ocupacións e os postos máis salientables son os seguintes:

 • Técnico/a superior en laboratorio de diagnóstico clínico
 • Técnico/a especialista en laboratorio
 • Axudante técnico en laboratorio de investigación e experimentación
 • Axudante técnico en laboratorio de toxicoloxía
 • Delegado/a comercial de produtos hospitalarios e farmacéuticos
Máis información

Decreto 77/2016 do 28 de abril